Institut de Música Jueva, inscrit en el registre d'Associacions del Departament de Justicia- Direcció General de Dret i d'Entitas Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el Nº d'inscripció 36113 del 1-02-2008