Som un grup de persones - socis i col·laboradors - que, atrets per la cultura Jueva i motivats per l'interès i la satisfacció que ens desperta la seva música, estem decidits a impulsar aquest projecte que anirem construint conjunta y paulatinament. 

Ens orientem vers la col·laboració i cooperació amb altres institucions, entitats i comunitats per la consecució d'activitats amb finalitats coincidents, amb actitud reflexiva i constructiva, sense perdre l'autonomia la qual volem que sigui la nostra característica.

Esperem assolir un espai de trobada per a tots aquells que s'identifiquin amb els nostres objectius i vulguin implicar-se activament i aportar idees, coneixements i experiències.

Finalment, som simpatitzants, aficionats, músics i professionals vinculats a la música, que interessats per la música Jueva en particular, esperem dur a terme el projecte amb el nostre esforç, donant cabuda a tots i aconseguint d'aquesta manera l'èxit i enfortiment de l'IMJ·BCN - "INSTITUT DE MÚSICA JUEVA" de Barcelona - al que considerem de gran valor per la música i la cultura en general.